V této kategorii nejsou žádné produkty.


 

Stavební připravenost pro zahradní domky a dřevostavby

 

Stavební povolení, ohlášení nebo oznámení

Někdy je nutné mít před montáží zahradního domku, chaty nebo dřevostavby vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Více informací a zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět.

 

Rozměrová přesnost základu dle základového plánu. Odklon od roviny nesmí být větší než 5 mm na 1 m délky (0,5%). Pro zateplené velké chaty betonová deska se základy, pro ostatní zahradní domky a chatky betonová deska. Kotvení lze provést pouze u betonových základů za předpokladu dostupnosti zdroje elektrické energie. V případě nemožnosti připravit betonový základ navrhneme jinou možmou variantu např.: pomocnou dřevěnou konstrukci, panely, dlaždice, příp. zpevněnou plochu. Pro tyto varianty také obdržíte základový plán, který zasíláme na vyžádání. V případě stavební nepřipravenosti či základu neodpovídajícímu základovému plánu, nebude montáž započata. Případné vícenáklady budou uhrazeny před dokončením montáže. Další nutnou podmínkou je dostatečný manipulační prostor pro chaty okolo základové desky (min. 1m). U zahradních domků by měl být manipulační prostor okolo desky cca 50 cm. Vždy byste měli být schopni dřevostavbu obejít a udělat opravné nátěry

Pro různé plochy, jsou vhodné různé povrchy :

 

Základní štěrková plocha pro zahradní domky

   -   nejběžnější provedení připravenosti pro menší zahradní dřevostavby

   -   odrnovat terén + výkop cca 150 mm

   -    vyplňte štěrkem 

   -   štěrk řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní.

   -   doporučujeme, aby chata stála min. 50 mm nad terénem.

 

Příklady:

Základní betonová deska pro zahradní domky bez podlahy

Betonová deska bez podlahy

Základní betonová deska pro zahradní domky s podlahou

Betonová deska

Dlažba pro zahradní domky s podlahou

Betonová dlažba

 

 

Kotvení na zemní vruty Krinner + impregnovaný rošt

Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s jejich montáží. Součástí dodávky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnované nosné hranoly 9 x 9 cm. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 až 17 cm vysoko nad terénem. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (používáme vruty o délce 65 cm). Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby oslovil geologa s žádostí o konzultaci nebo se obrátil na české zastoupení vrutů Krinner, společnost KRINNER CZ s.r.o. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout potřebnou délku vrutu a typ vrutu pro dané podloží. Za zlomek času potřebný pro vykopání a vybetonování základů, založíme dřevostavbu na zemních vrutech Krinner. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži. Žádné kopání, betonování a odvoz vykopané hlíny. Vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. Často se toto řešení používá u velkého sklonu pozmenku, kde se nevyplatí dělat betonovou desku.

 

 • Výhody vrutů Krinner:
 • Rychlá montáž vrutů, bez výkopů a betonování.
 • Odpadá likvidace vykopané zeminy.
 • Možnost jejich pozdějšího odstranění či přemístění na jiné místo.
 • Nižší cena oproti betonové desce anebo betonovým pilířům.
 • Podlaha domku je takto ve vzduchu, což umožňuje proudění vzduchu pod chatkou. Tím nemůže domek vlhnout od spodu a to značně prodlužuje jeho životnost.
 • Jediná možnost dodání domku czela na klíč.
 • Nevýhody vrutů Krinner:
 • Lze je použít pouze tam, kde je zemina dobře propustná min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní. Ze strany zákazníka je nezbytný průzkum terénu - jeho prostupu.
 • Podlaha domku bude začínat cca v 10 až 17 cm výšce.
 • Toto řešení je možné pouze pro podloží které není kamenité a na skále.